Utleie av kirkebygg


 

Betalingssatser fra og med 01.02.2018 ble vedtatt Kristiansund kirkelige fellesråd sak 04/2018.

1. Betalingssats for interne aktører

 

Ved konserter/arrangement hvor kirkens organist eller andre ansatte/ foreninger knyttet til menigheten står som arrangør, beregnes normalt ikke leieinntekter.

 

2. Betalingssats for lokale aktører

 

Grunnpris Kirkelandet kirke

Kr.3000,-

Grunnpris Nordlandet kirke

Kr. 2000,-

Grunnpris Frei kirke

Kr. 1500,-

Minimum kirketjenertjeneste (inkl.2,5 timer)

Kr. 1500,-

Vask og renhold foretas av kirketjeneren. Ved bruk av mer enn 2,5 timer

Kr 600,- pr. time

Leieren forlater kirkebygget i ryddet stand.

 

3. Betalingssats for eksterne aktører.

 

Grunnpris, minstepris: Kirkelandet kirke

Kr 8.000,-

Grunnpris, minstepris: Nordlandet kirke

Kr 6000,-

Grunnpris, minstepris: Frei kirke

Kr 4000,-

+10 % av brutto billettinntekter.

 

Minimum kirketjenertjeneste (inkl.2,5 timer)

Kr 1.750,-

Vask og renhold foretas av kirketjeneren. Ved bruk av mer enn 2,5 timer

Kr 600,- pr. time

Leieren forlater kirkebygget i ryddet stand.

 

Leieren betaler et depositum før konserten på 1 x grunnleien.

 

4. Betalingssats for lokale arrangører av konserter med eksterne aktører

 

Grunnpris, minstepris: Kirkelandet kirke

Kr 6.000,-

Grunnpris, minstepris: Nordlandet kirke

Kr 4000,-

Grunnpris, minstepris: Frei kirke

Kr 2000,-

+ 5 % av brutto billettinntekter

 

Minimum kirketjenertjeneste (inkl.2,5 timer)

Kr 1.750,-

Vask og renhold foretas av kirketjeneren. Ved bruk av mer enn 2,5 timer

Kr 600,- pr. time

Leieren forlater kirkebygget i ryddet stand

 

Leieren betaler et depositum før konserten på 1 x grunnleien.

 

5. Betalingssats for kor, orkester eller andre som ønsker å leie kirken til øvelser

 

Kirkelandet kirke

Kr 2.000,-

Nordlandet kirke

Kr 1.500,-

Frei kirke

Kr 1.000,-

Lønn til kirketjener etter medgått tid.

Kr 600,-pr.time

Leieren forlater kirkebygget i ryddet stand.

 

Vask og renhold foretas av kirketjeneren.

 

6. Betalingssats for andre trossamfunn for kirkelige handlinger

 

Grunnpris; minstepris

Kr 3.000,-

Lønn til kirketjener etter medgått tid

Kr 600,- pr. time

Vask og renhold foretas av kirketjeneren

 

Leieren forlater kirkebygget i ryddet stand

 

7. Betalingssats for de som ønsker kirkelige handlinger på Grip.

 

For alle de som ønsker kirkelige handlinger på Grip, utenom gudstjeneste, tas en avgift på            

Kr 4.000,-

8. Betalingssats for utenbysboende som ønsker vielser i et av kirkehusene.

 

For utenbysboende som ønsker vielser i et av kirkehusene, tas en avgift på:                                     

( Med utenbysboende i denne sammenheng menes de som har bostedsadresse i en annen  kommune)

Kr 3.000,-