Menighetsblad


Kirka vår er et felles menighetsblad for Kristiansund, Nordlandet og Frei menighet.

Redaksjonskomiteen består av:

Det er også mulig å høre på menighetsbladet vårt, takket være KABB, som står gjerne til tjeneste med innlesning, produksjon og distribusjon.

Blad nummer 1 - År 2022