Ledige stillinger


Ledige stillinger i Kristiansund kirkelige fellesråd

 

Vikariat som trosopplærer/menighetspedagog (50% - Frei kirke)
SØKNADSFRIST: 24.08.2020 - START: 01.09.2020

Kantor (100% fast stilling - Frei kirke)
SØKNADSFRIST: 31.08.2020 - START: 01.11.2020

Tilbake