Artikkeldetaljer

Utleie


BETALINGSSATSER UTLEIE AV KIRKEBYGG

Betalingssatser fra og med 14.01.2016. Vedtatt av Kristiansund kirkelige fellesråd sak 03/2016.

 

1. Betalingssats for interne aktører

 

Ved konserter/arrangement hvor kirkens organist eller andre ansatte/ foreninger knyttet til menigheten står som arrangør, beregnes normalt ikke leieinntekter.

 

2. Betalingssats for lokale aktører

 

Grunnpris alle kirker

Kr 3.000,-

Minimum kirketjenertjeneste (inkl.2,5 timer)

Kr 1.500,-

Vask og renhold foretas av kirketjeneren. Ved bruk av mer enn 2,5 timer

Kr 700,- pr. time

Leieren forlater kirkebygget i ryddet stand.

 

3. Betalingssats for eksterne aktører.

 

Grunnpris, minstepris: Kirkelandet kirke

Kr 8.000,-

Grunnpris, minstepris: Nordlandet kirke

Kr 6000,-

Grunnpris, minstepris: Frei kirke

Kr 4000,-

+ 15 % av brutto billettinntekter.

 

Minimum kirketjenertjeneste (inkl.2,5 timer)

Kr 1.750,-

Vask og renhold foretas av kirketjeneren. Ved bruk av mer enn 2,5 timer

Kr 700,- pr. time

Leieren forlater kirkebygget i ryddet stand.

 

Leieren betaler et depositum før konserten på 1 x grunnleien.

 

4. Betalingssats for lokale arrangører av konserter med eksterne aktører

 

Grunnpris, minstepris: Kirkelandet kirke

Kr 6.000,-

Grunnpris, minstepris: Nordlandet kirke

Kr 4000,-

Grunnpris, minstepris: Frei kirke

Kr 2000,-

10 % av brutto billettinntekter

 

Minimum kirketjenertjeneste (inkl.2,5 timer)

Kr 1.750,-

Vask og renhold foretas av kirketjeneren. Ved bruk av mer enn 2,5 timer

Kr 700,- pr. time

Leieren forlater kirkebygget i ryddet stand

 

Leieren betaler et depositum før konserten på 1 x grunnleien.

 

5. Betalingssats for kor, orkester eller andre som ønsker å leie kirken til øvelser

 

Kirkelandet kirke

Kr 2.000,-

Nordlandet kirke

Kr 1.500,-

Frei kirke

Kr 1.000,-

Lønn til kirketjener etter medgått tid.

Kr 700,-pr.time

Leieren forlater kirkebygget i ryddet stand.

 

Vask og renhold foretas av kirketjeneren.

 

6. Betalingssats for andre trossamfunn for kirkelige handlinger

 

Grunnpris; minstepris

Kr 3.000,-

Lønn til kirketjener etter medgått tid

Kr 700,- pr. time

Vask og renhold foretas av kirketjeneren

 

Leieren forlater kirkebygget i ryddet stand

 

7. Betalingssats for de som ønsker kirkelige handlinger på Grip.

 

For alle de som ønsker kirkelige handlinger

på Grip, utenom gudstjeneste, tas en avgift på          

Kr 4.000,-

8. Betalingssats for utenbysboende som ønsker vielser i et av kirkehusene.

 

For utenbysboende som ønsker vielser i et av kirkehusene,

tas en avgift på                                                                 

Med utenbysboende i denne sammenheng menes de som selv ikke har adresse i kommunen)

Kr 3.000,-

9. Betalingstidspunkt for leie av kirkehus

I utleiekontrakten defineres betalingstidspunkt

10. Menighetsrådet gjør vedtak

Menighetsrådene gjør vedtak i hver enkelt sak hvilken betalingssats, som skal gjelde for den enkelte sak.

12. Kirkeinnredning - inventar

Leietaker kan ikke flytte eller skjule/dekke til kirkeinventar eller kirkens døpefont, alterring, fondvegg og lignende.

13. Ledsagerbevis på kulturarrangement

  • Menighetsrådene aksepterer ledsagerbevis på egne kulturarrangement.
  • Eksterne leietakere oppfordres til å akseptere ledsagerbevis.

 

   
 

Tilbake