Konsert med Hareid kammerkor


Velkommen til konsert med Hareid kammerkor i Nordlandet kirke, lørdag 11. juni, kl 18.00

Les mer

 

Konsert med Hareid kammerkor


Velkommen til konsert med Hareid kammerkor i Nordlandet kirke, lørdag 11. juni, kl 18.00

Les mer

 

Konsert med Juniorsolistene


JuniorSolistene ble etablert i 2001 og er et rekrutteringsorkester for TrondheimSolistene. Det består av talentfulle, unge strykere mellom 15 og 20 år, som lærer seg kunsten å spille kammermusikk ved å speile stilen til TrondheimSolistene. Orkesteret ledes i dag av fiolinisten Alex Robson.

Les mer

 

Konsert med Juniorsolistene


JuniorSolistene ble etablert i 2001 og er et rekrutteringsorkester for TrondheimSolistene. Det består av talentfulle, unge strykere mellom 15 og 20 år, som lærer seg kunsten å spille kammermusikk ved å speile stilen til TrondheimSolistene. Orkesteret ledes i dag av fiolinisten Alex Robson.

Les mer

 

Kirkene i Kristiansund på Youtube


Nå kan du følge våre aktiviteter på Youtube.

Les mer

 

Kirkene i Kristiansund på Youtube


Nå kan du følge våre aktiviteter på Youtube.

Les mer

 

Utleie


BETALINGSSATSER UTLEIE AV KIRKEBYGG

.BETALINGSSATSER UTLEIE AV KIRKEBYGG fra 01.02.2018

 

 

Betalingssatser fra og med 01.02.2018 ble vedtatt Kristiansund kirkelige fellesråd sak 04/2018.

1. Betalingssats for interne aktører

 

Ved konserter/arrangement hvor kirkens organist eller andre ansatte/ foreninger knyttet til menigheten står som arrangør, beregnes normalt ikke leieinntekter.

 

2. Betalingssats for lokale aktører

 

Grunnpris Kirkelandet kirke

Kr.3000,-

Grunnpris Nordlandet kirke

Kr. 2000,-

Grunnpris Frei kirke

Kr. 1500,-

Minimum kirketjenertjeneste (inkl.2,5 timer)

Kr. 1500,-

Vask og renhold foretas av kirketjeneren. Ved bruk av mer enn 2,5 timer

Kr 600,- pr. time

Leieren forlater kirkebygget i ryddet stand.

 

3. Betalingssats for eksterne aktører.

 

Grunnpris, minstepris: Kirkelandet kirke

Kr 8.000,-

Grunnpris, minstepris: Nordlandet kirke

Kr 6000,-

Grunnpris, minstepris: Frei kirke

Kr 4000,-

+10 % av brutto billettinntekter.

 

Minimum kirketjenertjeneste (inkl.2,5 timer)

Kr 1.750,-

Vask og renhold foretas av kirketjeneren. Ved bruk av mer enn 2,5 timer

Kr 600,- pr. time

Leieren forlater kirkebygget i ryddet stand.

 

Leieren betaler et depositum før konserten på 1 x grunnleien.

 

4. Betalingssats for lokale arrangører av konserter med eksterne aktører

 

Grunnpris, minstepris: Kirkelandet kirke

Kr 6.000,-

Grunnpris, minstepris: Nordlandet kirke

Kr 4000,-

Grunnpris, minstepris: Frei kirke

Kr 2000,-

+ 5 % av brutto billettinntekter

 

Minimum kirketjenertjeneste (inkl.2,5 timer)

Kr 1.750,-

Vask og renhold foretas av kirketjeneren. Ved bruk av mer enn 2,5 timer

Kr 600,- pr. time

Leieren forlater kirkebygget i ryddet stand

 

Leieren betaler et depositum før konserten på 1 x grunnleien.

 

5. Betalingssats for kor, orkester eller andre som ønsker å leie kirken til øvelser

 

Kirkelandet kirke

Kr 2.000,-

Nordlandet kirke

Kr 1.500,-

Frei kirke

Kr 1.000,-

Lønn til kirketjener etter medgått tid.

Kr 600,-pr.time

Leieren forlater kirkebygget i ryddet stand.

 

Vask og renhold foretas av kirketjeneren.

 

6. Betalingssats for andre trossamfunn for kirkelige handlinger

 

Grunnpris; minstepris

Kr 3.000,-

Lønn til kirketjener etter medgått tid

Kr 600,- pr. time

Vask og renhold foretas av kirketjeneren

 

Leieren forlater kirkebygget i ryddet stand

 

7. Betalingssats for de som ønsker kirkelige handlinger på Grip.

 

For alle de som ønsker kirkelige handlinger på Grip, utenom gudstjeneste, tas en avgift på            

Kr 4.000,-

8. Betalingssats for utenbysboende som ønsker vielser i et av kirkehusene.

 

For utenbysboende som ønsker vielser i et av kirkehusene, tas en avgift på :                                     

( Med utenbysboende i denne sammenheng menes de som har bostedsadresse i en annen  kommune)

Kr 3.000,-

 

Tilbake