Gravferd under Koronapandemien


BEGRAVELSER under Koronapandemien

Begravelser/bisettelser gjennomføres nå bare i den kirken man tilhører men det er begrensninger på 99 personer i Kirkelandet kirke, 78 personer i Frei kirke og 76 personer i Nordlandet kirke. Itillegg kommer mecdvirkenede som deltar, slik som  prest, kirketjener, organist og begravelsesbyrå.

Dett er egne smittevernregler som gjelder.  

 

 

Tilbake