Gravferd under Koronapandemien


BEGRAVELSER under Koronapandemien

Begravelser/bisettelser gjennomføres nå bare i den kirken man tilhører men det er begrensninger på 15 personer som kan delta (inklusive byrå, prest, kirketjener og organist) og tiltak for smittebegrensning er innført. 

 

Gravferdsseremonien kan i utgangspunktet ikke utsettes til senere (kun hvis det er helt spesielle grunner - det er da gravferdsmyndigheten som tar avgjørelse om utsettelse).

Man kan også ha en enkel seremoni ute ved graven ved begravelse eller senere ved nedsettelse av urne. Ved urnenedsettelse til våren/sommeren kan man eventuelt har med en prest eller diakon. Men ta gjerne kontakt med en prest for å få en samtale om hva som vil være best i deres situasjon.

Det kan ikke benyttes solister ved seremonier i kirkene.

 

 

Tilbake