NY KONTORADRESSE


Kristiansund Kirkelige Fellesråd og alle menighetene i Kristiansund har fått ny besøksadresse

 

Kristiansund Kirkelige Fellesråd, Nordlandet menighet, Kristiansund menighet og Frei menighet har flyttet

Dere kan nå oss på følgende adresse:

Besøksadresse:
Kongens plass 5, 2.og 3. etasje. Respesjon er i 3. etasje .https://kart.gulesider.no/m/CRHkCPostadresse til alle er 
Postboks 71
6501 Kristiansund

 

 

Tilbake