Gudstjenester og aktiviteter avlyst; Bruk digitale ressurser


Koronapandemien medfører at det meste av aktivitetene i menighetene blir satt på vent. Begravelser, dåp og vielser har vi fortsatt i begrenset omfang. Følg med i denne artikkelen, her gis oppdatert informasjon om situasjonen.

 

Alle gudstjenester i mars i kirkene i Kristiansund avlyses på grunn av Koronasmitten.

Begravelser holdes i kirkene men det er begrensninger på 15 personer (inklusive byrå og kirkelige ansatte) og tiltak for smittebegrensning er innført.

Alle trosopplæringsaktiviteter, Eldreaktiviteter, Menighetens årsmøte og Frivillighetsfest, kor, konfirmant- og ungdomsaktiviteter avlyses.

DÅP

Mange utsetter i disse dager dåp til sommeren eller høsten, og det er nok det beste.

Det kan imidlertid gjennomføres dåp med den aller nærmeste familie til stede (maks 15 personer), og det er muligheter for å filme/streame det.

Ta kontakt med menigheten for å avklare hvordan dette kan gjøres eller eventuell utsettelse.

KONFIRMASJONER

På nasjonalt nivå er det nå bestemt at alle konfirmasjoner utsettes til etter sommerferien. Nye datoer vil bli  presentert når man har mer oversikt over utviklingen av pandemien. Det vil ikke gis unntak til dette.

BEGRAVELSER

Begravelser/bisettelser gjennomføres nå bare i den kirken man tilhører men det er begrensninger på 15 personer som kan delta (inklusive byrå, prest, kirketjener og organist) og tiltak for smittebegrensning er innført. 

Gravferdsseremonien kan i utgangspunktet ikke utsettes til senere (kun hvis det er helt spesielle grunner - det er da gravferdsmyndigheten som tar avgjørelse om utsettelse).

Man kan også ha en enkel seremoni ute ved graven ved begravelse eller senere ved nedsettelse av urne. Ved urnenedsettelse til våren/sommeren kan man eventuelt har med en prest eller diakon. Men ta gjerne kontakt med en prest for å få en samtale om hva som vil være best i deres situasjon.

Det kan ikke benyttes solister ved seremonier i kirkene.

BØNN OG OMSORG

Vanligvis åpnes kirkedørene når en krise rammer oss. Når dette ikke er mulig nå, oppfordres de som trenger noen å snakke med til å ta kontakt med en prest eller diakon. Dette må skje på telefon eller skype, SMS eller mail.  Mere informasjon om dette finner du ved å gå inn på den enkelte menighet.

Man kan også benytte Den norske kirke sin digitale bønnevegg: https://be.kirken.no/#!/

Ellers oppfordrer vi til å vise omsorg for naboer og slektninger ved å hjelpe til med innkjøp av mat og ikke minst; Bruk telefonen og snakk med hverandre.

 

DIGITALE RESSURSER

Det finnes også mange gode alternativer til gudstjeneste på nett.  Her er noen slike ressurser:

Gudstjenester på nett: https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/digitale%20fellesskap/gudstjenester/

NRK Viken: https://www.nrk.no/osloogviken/stenger-kirkedorene-i-hele-norge-_-vil-troste-og-berolige-pa-nett-1.14943431

Andre tilbud i Den Norske kirke: http://kirken.no

Tilbake