Kontaktinformasjon


Kristiansund kirkelige fellesråd

Organisasjonsnummer: 976996895

Adresse: Kongens plass 5  3.etg. 
Postboks 71, 6501 Kristiansund N - se kart
Telefon: 71 57 37 97 eller 71 57 37 99

Kontortid mandag - fredag mellom kl 09.00-14.00
Epost: kirkevergen@kristiansund.kommune.no

Kirkeverge

Mildrid Fiske

71573797

Send epost

Saksbehandler

Nora Korsnes Waarle

71573799

Send epost