Kontaktinformasjon


Kristiansund kirkelige fellesråd

Organisasjonsnummer: 976996895
Besøksadresse: Kongens plass 5, 3. etasje
Kontortid: Mandag til fredag, fra kl. 09.00 til 14.00
Postadresse: PB 71, 6501, Kristiansund N
Telefon: 71 57 37 97 eller 71 57 37 85
Epost:
 kirkevergen@kristiansund.kommune.no

Kirkeverge

Mildrid Fiske

71573797

91561657

Send epost

Assisterende leder

Christina Gundersen

71573785

Send epost