Kontaktinformasjon


Kristiansund kirkelige fellesråd

KONTORET ER INNTIL VIDERE STENGT FOR PUBLIKUMBESØK. TA KONTAKT PÅ TELEFON. SE UNDER

Organisasjonsnummer: 976996895

Adresse: Kongens plass 5  3.etg. 
Postboks 71, 6501 Kristiansund N - se kart
Telefon: 71 57 51 90 eller 71 57 51 92

Kontortid mandag - fredag mellom kl 09.00-14.00
Epost: kirkevergen@kristiansund.kommune.no

Kirkeverge

Mildrid Fiske

71575190

Send e-post

Saksbehandler

Nora Korsnes Waarle

71575192

Send e-post