Tjenester og priser for gravstedene i Kristiansund


Betalingssatser fra og med 01.02.2019 - Gravstedene
Vedtatt av bystyret 29.01.2019 under sak 19/3 2019
 

 

 

Innenbys

Utenbys

1

Leie av kapell / kirke i forbindelse med gravferd og bisettelse

Bisettelse( Kremasjon- askekapsel –nedsetting)

1500

4200

Orgelspill

700

1100

Sum

2200

5300

2

Kistegravplass for utenbysboende

 

6500

3

Urnegravplass for utenbysboende

 

4500

4

Gravsted på Navnet minnelund

9800

14000

5

Kremasjon uten seremoni inkl..askeurne

 

5600

6

Pakking og forsendelse urne Norge

800

800

7

Pakking og forsendelse urne Norden

1100

1100

8

Pakking og forsendelse urne Europa

1500

1500

9

Pakking og forsendelse urne resten av verden

3000

3000

10

Ved nedsetting i familiegravsted hvor det medfører ekstra arbeid ved flytting av gravminner, karmer etc. beregnes avgift etter medgått tid., timesats

800

Inkl.mva

800

Inkl. mva

 

FESTEAVGIFTER

   
11

Festeavgift familiegravsted  pr.kvm. for  10 år

300

 
12

Feste i 10 år av frigraver hvor fornyelse tillates

1500

 
13

Feste av grav for utenbysboende betales fra dag 1.

1500

 
14

Feste av reservert grav for 10 år

1500

1500

15

Feste av urnegrav med 1 eller flere urner betales festeavgift etter fredningstid i forhold til 1.urnenedsetting for 10 år

1500

1500

 

SIKRING GRAVMINNER

   
16

Sikring gravminner opptil 80 cm

800

800

17

Sikring gravminner over 80 cm

1000

1000

   

Inkl.mva

Inkl.mva

 

SLETTING AV GRAVMINNER

   
18

Sletting av vanlige gravminner

750

Inkl. mva

750

Inkl.mva

19

Sletting av større gravminner

950

Inkl.mva

950

Inkl.mva